Posted in Երգեր

Գութանը մանի-մանի

Գութանը մանի-մանի, օ, օյ,

Շեկ աղջիկ հաց կտանի, օ, օյ,

Մեկ կերթա, մեկ կնայի, օ, օյ,

Շեկ տղի խելք կտանի, օ, օյ:

 

Սարի տակին պաղա, հոյ, հոյ, հոյ, լե, լե,

Տանիս մեջ արևի խաղա, հոյ, հոյ, հոյ, լե, լե,

Սարից կիգա իմ յարը, հոյ, հոյ, հոյ, լե, լե,

Ճակտի քրտինք ծաղկի շաղա, հոյ, հոյ, հոյ, լե, լե:

 

Գութանը մանի-մանի, օ, օյ,

Շեկ աղջիկ հաց կտանի, օ, օյ,

Մեկ կերթա, մեկ կնայի, օ, օյ,

Շեկ տղի խելք կտանի, օ, օյ:

Վանքի բոլոր քաղցր նուռա, հոյ, հոյ, հոյ, լե, լե,

Բախտն եկելա դուռս, հոյ, հոյ, հոյ, լե, լե,

Սաղ գեղ կասի իմ յար ծուռա, հոյ, հոյ, հոյ, լե, լե

Ախ, էս սերը ինչ մռմուռա, հոյ, հոյ, հոյ, լե, լե:

 

Գութանը մանի-մանի, օ, օյ,

Շեկ աղջիկ հաց կտանի, օ, օյ,

Մեկ կերթա, մեկ կնայի, օ, օյ,

Շեկ տղի խելք կտանի, օ, օյ:

Advertisements

Հեղինակ՝

Ես Էլեն Կարապետյանն եմ սովորում եմ «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր»-ում ծնվել եմ 2006թ. ծննդյանս օրը հոկտեմբերի մեկին է:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s