Posted in Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ(տանը)

Լրացուցիչ(տանը)

 

5)​​Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է
բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5 × –6 × –11= -330
բ) 0 × –8 × +12= 0

գ) +2 × –10 × +7= -140

դ) –16 × –18 × +20= -5760

ե) +8 × 0 × –17= 0

զ) –6 × –1 × –19= -114

 

6)​​Եթե արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է արդյոք
արտադրյալը դրական թիվ լինել: Իսկ բացասակա՞ն: Բերե՛ք օրինակներ:

 

+8 +6= -2

-6 -4= +10

 

7)​​Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը՝ ընտրելով թվերի բազմա-
պատկման հարմար հաջորդականություն.
ա) (–8) · (–4) · (+2) · (–5) · (–7)= -2240
բ) (–1 ) · (+1 ) · (–6 ) · (–14 ) · (+5)= -420

գ) (–5 ) · (+6 ) · (–7 ) · (+4 ) · (–3 )= +2520

դ) (–7 ) · (+8 ) · (–9 ) · (+6 ) · (–1 )= +3024

 

8)​​Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը,
եթե՝
ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական,

 

+, +, -, —


բ) այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական,

 

—+


գ) այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական։
+++-

Advertisements

Հեղինակ՝

Ես Էլեն Կարապետյանն եմ սովորում եմ «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր»-ում ծնվել եմ 2006թ. ծննդյանս օրը հոկտեմբերի մեկին է:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s