Posted in Հայոց լեզու

Մի լար լոյս, մի լար

Մի լար լոյս, մի լար

Մի լար լոյս, մի լար,
Երկինքէն ինկողը չի լար:

Մի լար, թէ աղքատի տուն ինկար,
գլխու վրայ է տեղդ:

Մի լար լոյս, մի լար,
Գետնայարկ չինկող լոյսերը թող լան:

Առաջադրանքներ

Փոխադրել արևելահայերեն:

 

Մի լացիր լույս մի լացիր

Երկնքից ընկնողը չի լացի

Մի լացիր եթե աղքատի տունը ընկնես քեզ կպահեն

Մի լացիր լույս մի լացիր

Գետնին ընկնող լույսերը թող լաց լինեն:

Բացատրել գլխի վրա տեղ ունենալ դարձվածքը: Մեկնաբանել երկրորդ տունը:

 

Գլխի վրա տեղ ունենալ նշանակում է, որ դու այդ տեղ սպասված ես:

Եթե աղքատի տունը ընկնես քեզ կպահեն:

Ըստ հեղինակի՝ ո՞ր լույսը չի լալիս և ո՞ր լույսն է լալիս: Ինչպե՞ս ես հասկանում այդ միտքը, համաձայն ես, թե՝ ոչ. հիմնավորիր:

 

Երկնքից ընկնողը չի լացի, գետնին ընկնող լույսերը թող լաց լինեն:

 

Ես հասկանում եմ այս միտքը թող երկնքից ընկնողը չլացի, գետնին ընկնող լույսերը թող լացեն:

 

Ես համաձայն եմ այս մտքի հետ, որովհետև եթե ես աղքատի տուն ընկնեմ էլի լավ է քան թե անօթևան լինելը:

Եթե դու լինեիր Լույս, ինչը քեզ կվշտացներ և ինչը կուրախացներ:
Կվշտանաի որ իմ տունը չէի ընկնի, ինձ կուրախացներ որ ես ընկնեմ իմ սեփական տան մեջ:

Advertisements

Հեղինակ՝

Ես Էլեն Կարապետյանն եմ սովորում եմ «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր»-ում ծնվել եմ 2006թ. ծննդյանս օրը հոկտեմբերի մեկին է:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s